Acquisitions récentes

Les commandes en 2018 ou 2019

En langue occidentale

Forging the Golden Urn: The Qing Empire and the Politics of Reincarnation in Tibet The Portuguese Slave Trade in Early Modern Japan Merchants, Jesuits and Japanese, Chinese, and Korean Slaves Making Two Vietnams War and Youth Identities, 1965–1975
Forging the Golden Urn: The Qing Empire and the Politics of Reincarnation in Tibet
Max Oidtmann
Columbia University Press, 2018
The Portuguese Slave Trade in Early Modern Japan: Merchants, Jesuits and Japanese, Chinese, and Korean Slaves
Lúcio De Sousa
Brill, 2019
Making Two Vietnams: War and Youth Identities, 1965–1975
Olga Dror
Cambridge University Press, 2018
+ de nouveautés

En Langue chinoise

美国对华政策与美国国内政治 台湾光复初期闽台关系研究 广东海上丝绸之路史料汇编
美国对华政策与美国国内政治 (1941-1950)
于英红著
社会科学文献出版社, 2017
台湾光复初期闽台关系研究 (1945-1949)
刘凌斌著
福建教育出版社, 2018
广东海上丝绸之路史料汇编 (四卷)
广东省人民政府参事室编
广东经济出版社, 2017
+ de nouveautés

En Langue japonaise

日本外交の論点 新民法典 日本政治史の中のリーダーたち 明治維新から敗戦後の秩序変容まで
日本外交の論点
佐藤 史郎 (著, 編集), 川名 晋史 (著, 編集), 上野 友也 (著, 編集), 齊藤 孝祐 (著, 編集)
法律文化社, 2018
「新民法典」の成立 ― その新たな解釈論
石崎 泰雄 著
信山社, 2018
日本政治史の中のリーダーたち: 明治維新から敗戦後の秩序変容まで
伊藤 之雄・中西 寛 編
京都大学学術出版会, 2018
+ de nouveautés

En langue vietnamienne

Source : https://sachsuthattphcm.com.vn/sach/lich-su-vu-khi-tu-tao-o-nam-bo-trong-chien-tranh-giai-phong/ - WP Extra Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và Nam bộ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 Lịch sử ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc từ khởi thủy đến cuối thế kỷ XVIII
Sưu tập vũ khí thô sơ, tự tạo Việt Nam trong chiến tranh giải phóng, 1945-1975
Lê, Mã Lương; Trần, Thanh Hằng; Vietnam. Quân đội nhân dân Tổng cục chính trị; Viện bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam
Hà Nội. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2009
Phụ nữ Sài Gòn – Gia Định và Nam bộ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Bảo tàng phụ nữ Nam bộ
Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Tổng hợp, 2018
Lịch sử ngoại giao Việt Nam Trung Quốc từ khởi thủy đến cuối thế kỷ XVIII sách tham khảo, phục vụ lãnh đạo
Văn, Tân ; Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, 2018
+ de nouveautés